Open

10.00 – 17.00

Tue – Sun

Contact

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartu County

 

Polar bear cafe

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Do you know the Vooremaa?

170.00

Description

Kas tunned Vooremaad?

Eesmärk:

  • Omandada teadmisi mandrijäätekkelistest pinnavormidest ning neid kujundanud protsessidest;
  • Saada kogemus ümbritseva keskkonna iseloomustamisel;
  • Suuta ennast ning ümbritsevaid objekte positsioneerida;
  • Saada ülevaate Euroopa ühest esinduslikumast voorestikust.

Sihtrühm: 4.-9. klass

Kestus: 3 tundi

Koht: Vooremaa maastikukaitseala, Jääaja Keskuse 2. korruse ekspositsioon

Tegevused

Sissejuhatus

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Osalejad jagatakse kuni 4-liikmelistesse rühmadesse. Osalejad võivad rühmasid moodustada ise, kuid võib kasutada ka erinevaid kivimeid, nööre jt vahendeid.

Teema arendus

Rühmatöö Raigastvere vaatetorni juures, täidetakse tööleht “Maastik vaatetornist”. Külastatakse Vooremaa maastikukaitseala huvitavamaid ning looduskaitseliselt olulisemaid paiku.

Rühmatöö Jääaja Keskuses, kasutades 2. korruse ekspositsiooni täidetakse tööleht “Kas tunned Vooremaad” ning uuritakse Vooremaa maketi juures eelnevalt külastatud paikade asetsemist. Võrreldakse erinevate pinnavormide kuju ning teket – nt. Lõuna-Eesti kuppelmaastik ning Vooremaa.

Õppeprogrammi kirjeldus:

Kas tunned Vooremaad?

 

Töölehed:

Kas_tunned_Vooremaad_PKII_III

Maastik vaatlustornist

Vooremaastik

Vooremaa ENG-tööleht

Vooremaa RUS-tööleht

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!