Open

11.00 – 18.00

Mon – Sun

Contact

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartu County

 

Polar bear cafe

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Ice age – a crucial part of the Earth’s development

145.00

Võimalik tellida nii inglise- kui ka vene keeles (hind: 155 EUR)

Description

Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa

Eesmärk:

  1. Saada ülevaade liustiku tekkest ning arengust;
  2. Saada ülevaade maa arenguloost;
  3. Saada teada, et jääajad on maailma ajaloo lahutamatu osa, samamoodi nagu jäävaheajadki;
  4. Osata seostada erinevaid sündmusi jääaja tekkimisega;
  5. Omandada teadmisi jääaja elustiku ning inimese elutegevuse kohta.

Sihtrühm: 5.-9. klass

Kestus: 1,5 tundi

Koht: Jääaja Keskuse 1. korruse ekspositsioon

Tegevused

Sissejuhatus

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse päevakava. Osalejad jagatakse kuni 5-liikmelistesse rühmadesse. Kõikidele rühmadele tutvustatakse õppeprogrammi käigus kasutatavaid töölehti.

Teema arendus: rühmatööd

Programmi käigus tutvuvad osalejad erinevate jääajaga seotud teemadega, mille kohta iga rühm täidab ka töölehe. Iga rühm saab korraga kätte ühe töölehe. Kui ülesanne on täidetud, kontrollib juhendaja rühma täidetud ülesande ning annab uue. Ülesannete täitmise tempo valivad rühmad ise, kuid juhendaja jälgib, et kõik rühmad tutvuksid kõikide programmis ette nähtud töölehtedega.

Kokkuvõte

Rühmad tutvustavad üksteisele tulemusi. Iga rühm kannab ette ühe teema ning teistel on võimalus vastuseid täiendada ning parandada. Lõpetuseks korratakse üle olulisemad mõisted. Mõistete kordamisel võib juhendaja sisse tuua ka võistlusmomendi – näiteks toimub väike viktoriin.

Seos õppekavaga

Geograafia II kooliaste

  1. Planeet Maa Õppesisu

…Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Geograafilise asendi iseloomustamine.

Geograafia III kooliaste

  1. Kliima Õppesisu

…Ilm ja kliima. Ookeanide ja merede mõju kliimale.

  1. Loodusvööndid

Õppesisu

…Looduskomponentide vastastikused seosed. Jäävöönd.

Geograafia III kooliaste

  1. Geoloogia Õppesisu

…Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine.

Programmi kirjeldus pdf formaadis:

Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa 2 h 5.-9.kl

Töölehed:

Universumi_luhiajalugu_Suurest_Paugust_tanapaevani

Jaaajad_Maa_ajaloo_taustal

Mis_on_jaaaeg_ja_kuidas_see_kujuneb

Elustik_jaaajal_PK I

Elustik_jaaajal PK III

Loomade_bingo_PKI

Inimene jaaajal PK I ja II

Inimene jaaajal PK III

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!