Open

11 – 18

Mon – Sun

11 – 20.24

Thu

Contact

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartu County

 

Polar bear cafe

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

The story about Estonian nature– the biota after the ice age

135.00

Võimalik tellida ka vene keeles (hind 145 EUR).

Description

Eestimaa looduse lugu – jääajajärgne elustiku areng

Eesmärk:

1. Mõista jääaegade vaheldumise tsüklit Maal, viimase 2,5 miljoni aasta jooksul;

2. Mõista, et kliima muutumine kutsub esile muutused eluslooduses;

3. Õppida tundma erinevate kliimaperioodide taimestikku ja loomastikku;

4. Osata võrrelda elutingimusi erinevatel kliimaperioodidel;

5. Saada muuseumiekspositsioonist teabe leidmise, esitluste sõnastamise ja nende ettekandmise kogemusi.

Sihtrühm: 4. klass

Kestus: 1,5 tundi

Koht: Jääaja Keskuse 1. korruse ja 2. korruse ekspositsioon

Tegevused

Sissejuhatus

Õpilastele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse aja- ja tegevuskava. Õpilased jagatakse kuni 4-liikmelistesse rühmadesse. Õpilased võivad moodustada rühmad ise, kuid rühmade moodustamiseks võib kasutada ka liikide kaarte. Rühmadele selgitatakse, kuidas töötab “ajamasin“.

Teema arendus

1. „Ajamasin“

Ajamasin võiks paikneda ekspositsioonisaalis Vooremaa maketi juures. Kui keskuses on palju külastajaid, võib olla see ka õppeklassis. Iga õpilane saab töölehe Jääajajärgne loodus, millest täidetakse järgneva mängu jooksul esimene ülesanne. Rühmad saavad „ajamasinast“ aja, millele vastava dioraami peavad nad üles leidma. Kliimaperioodi dioraami juures tutvutakse elustikuga ja täidetakse tabeli vastavad lahtrid. Kui ülesanne on täidetud, liigub rühm uuesti „ajamasina“ juurde. Uue aja saab rühm pärast seda, kui on juhendajale oma eelmise ülesande sooritust tutvustanud. Iga rühm saab valida oma tempo, kuid juhendaja jälgib, et kõik rühmad tutvuksid vähemalt kolme erineva perioodiga. Kui kokkulepitud aeg on läbi, kogunevad kõik rühmad „ajamasina“ juures.

2. Ühine ajaretk

Juhendaja viib „ajamasinaga“ kogu grupi varasesse jääajajärgsesse tundrasse. Juhendaja on giidiks, kelle juhendamisel kontrollitakse, kas töölehe tabel on õigesti täidetud. Koos „rännatakse“ läbi muutunud looduse tänapäeva. Juhendaja pöörab tähelepanu kliima ja elustiku seostele ning toob välja liigid, keda meie looduses enam ei esine. Õpilased täidavad töölehe 3. ülesande. Kui tänapäeva on tagasi jõutud, valib iga õpilane oma lemmikaja (ülesanne 4 töölehel) ja saab „ajamasina“ juures vastavat värvi kaardi.

Kokkuvõte

Õpilased moodustavad vastavalt oma värvilistele kaartidele poolkaares ajarea. Juhendaja näitab, kus on jääaja lõpp ja kus tänapäev. Vanemad õpilased saavad ülesannet täita iseseisvalt meeskonnatööna, nooremad võivad vajada juhendamist. Juhendaja nimetab ajaperioodi ja vastava värvikaardiga õpilased kogunevad määratud ajarea lõigule. Iga perioodi kohta palub juhendaja 1-2 õpilasel põhjendada valikut. Kokkuvõttest selgub, millist perioodi on kõige enam valitud.

Kui on aega, saab mängida liigikaartidega mängu Kes ma olen?*

Ühele mängijale või ühele paarilisele kinnitatakse seljale looma pilt või silt looma nimega nii, et ta ise seda ei näe. Nüüd tuleb tal hakata ära arvama, kes ta on, küsides kaaslaselt küsimusi. Kaaslane saab vastata kas “jah”, “ei” või “võib-olla”. Kui üks paarilistest on ära arvanud, siis hakkab arvama teine.

Seos õppekavaga

§ 14. Läbivad teemad

2) keskkond ja jätkusuutlik areng

Loodusõpetus II kooliaste

2.1.6.2. Planeet Maa

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

 

Programmi kirjeldus pdf formaadis:

Eestimaa looduse lugu-jääajajärgne elustiku areng 1,5h 4kl

Töölehed:

Jääajajärgne loodus PK_II

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!