Avatud

11 – 18

E – P

11 – 20.24

 

 

Kontakt

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Jääkaru kohvik

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Järv elukeskkonnana: uuringud parvelt

150.00

Õpime tundma järvede ja järveelustiku eripära. Õpime tundma ning mõistma looduses toimivaid seoseid.
Õpime nägema järve enamana kui ainult veekoguna – veeressurss, toidubaas, energiaressurss, erinevad rekreatiivsed võimalused.

Kirjeldus

Sihtgrupp: 1.-12. klass
Kestus: 90 minutit
Koht: Jääaja Keskus, Saadjärv, parv
Rühma suurus: kuni 25 õpilast
Programmi hinnale lisandub (maja pilet ) 1€ osaleja pealt. 

Vahendid:
Töölehed; Kirjutamisalused ning –vahendid; Kompass; Kaart; Mõõdunöör, raskus, Secchi ketas, taimekonks; Termomeetrid; Sond

Tegevused

Sissejuhatus, ca 10 min

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Korratakse üle veeohutuse peamised põhimõtted ning jagatakse päästevestid. Osalejad jagatakse rühmadesse.

Teema arendus, ca 70 min

Navigeerimine – Saadjärve kaldal või parvel, halva ilma korral õppeklassis. Töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Tutvumine kompassi ja kaardiga, ilmakaarte määramine. Positsioneerime end Saadjärve ümbruse kaardil. Vaatluspunkti jõudmiseks asimuudi kindlaks määramine.

Siseveekogud – Siseveekogude jagunemine. Järvede toitumine, veevahetus, järvevee ringlus. Võrdlus merega.

Mõõtmised parvelt – mõõtmisvahendite ja töömeetodite tutvustamine. Andmete kogumine järvel. Vee temperatuuri mõõtmine, vee sügavuse ja läbipaistvuse mõõtmine.
Vee temperatuuri ja hapnikusisalduse mõõtmine erinevatelt sügavustelt hapnikuanalüsaatoriga.
Mõõtmistulemuste kandmine töölehele ning analüüs.

Taimede uurimine – veesiseste ning kaldavees kasvavate taimede uurimine ning määramistabeli abil määramine. Veesiseste taimede püüdmine järvest taimekonksu abil ning kaldavee taimede vaatlemine parvelt. Taimede tähtsus järves, seosed järves.

Kokkuvõte, ca 10 min

Kokkuvõtted tehakse parvel tagasiteel sadamasse. Kokkuvõtte käigus korratakse üle olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised.

 

Õppeprogrammi kirjeldus pdf formaadis: Järv elukeskkonnana parvelt

Töölehed: 1) Veeselgrootud_Saadjarvel 2) Veetaimed_Saadjarvel 3) Uurimuslik_ope_gymn  4) Navigeeri ja mõõda (PKII, PKIII)

Töölehed inglise keeles: 1) Veetaimed Saadjärvel ENG  2) Veeselgrootud Saadjärvel ENG  3) Uurimuslik õpe ENG  4) Navigeerimine Saadjärvel ENG  5) Mõõtmised Saadjärvel ENG

Töölehed vene keeles: 1) Veetaimed Saadjärvel RUS  2) Veeselgrootud Saadjärvel RUS  3) Uurimuslik õpe RUS  4) Navigeerimine Saadjärvel RUS  5) Mõõtmised Saadjärvel RUS

 

Peame ikka oma sõpru meeles
heade pakkumistega

Liitu sinagi meie uudiskirjaga!