Avatud

11.00 – 18.00

E – P

Kontakt

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Jääkaru kohvik

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Järv elukeskkonnana: uuringud jäält

150.00

Rühmatööna läbiviidav aktiivõppeprogramm, kus õpitakse kasutama kaarti ja kompassi ning ohutut liiklemist järvejääl.
Mõõdetakse Saadjärve vee läbipaistvust, veetemperatuuri ning hapnikusisaldust erinevatel sügavustel.

Kirjeldus

Sihtgrupp: 9.-12. klassi õpilased
Kestus
: 90 minutit
Koht: Saadjärve, Jääaja Keskus
Grupi suurus: kuni 25 õpilast

Õpime kasutama kaarti ja kompassi ning ohutut liiklemist järvejääl. Mõõdame Saadjärve vee läbipaistvust ning veetemperatuuri ning hapnikusisaldust erinevatel sügavustel. Arutelu ja mõõtmisel saadud andmete analüüs toimub õppeklassis.
Õppeprogramm on teostatav jaanuaris, veebruaris ja märtsis Saadjärve jää olemasolul. Vajalik on soe riietus ja head jalanõud.

 

Tegevused

Sissejuhatus ~10 min

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Korratakse üle ohutuse peamised põhimõtted. Osalejad jagatakse rühmadesse.

Teema arendus ~70 min

Navigeerimine – Saadjärve kaldal, halva ilma korral õppeklassis. Töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Tutvumine kompassi ja kaardiga, ilmakaarte määramine. Positsioneerime end Saadjärve ümbruse kaardil. Vaatluspunkti jõudmiseks asimuudi kindlaksmääramine. Vaatluspunkti liikumine mööda jääd.

Mõõtmised jäält – mõõtmisvahendite ja töömeetodite tutvustamine. Andmete kogumine järvel. Vee temperatuuri mõõtmine, vee sügavuse ja läbipaistvuse mõõtmine.

Vee temperatuuri ja hapnikusisalduse mõõtmine erinevatelt sügavustelt hapnikuanalüsaatoriga.

Mõõtmistulemuste kandmine töölehele.

Kokkuvõte ~10 min

Kokkuvõtted tehakse õppeklassis. Kokkuvõtte käigus korratakse üle olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised. Analüüsitakse mõõtmistel saadud andmeid ning võrreldakse neid varasemalt kogutud andmetega. Arutletakse elutingimuste üle järves nii talvel kui suvel.

 

Töölehed:

Mootmised_Saadjarvel_PKII_ja_PKIII

Navigeerimine_Saadjarvel_PKII_ja_PKIII

 

Programmi kirjeldus ja erinevad moodulid: Järv elukeskkonnana jäält

Programmi kirjeldus ja erinevad moodulid ENG: Järv elukeskkonnana ENG

Programmi kirjeldus ja erinevad moodulid RUS: Järv elukeskkonnana RUS

 

Töölehed inglise keeles:

Uurimuslik õpe ENG

Navigeerimine Saadjärvel ENG

Mõõtmised Saadjärvel ENG

 

Töölehed vene keeles:

Uurimuslik õpe RUS

Navigeerimine Saadjärvel RUS

Mõõtmised Saadjärvel RUS

Peame ikka oma sõpru meeles
heade pakkumistega

Liitu sinagi meie uudiskirjaga!