Avatud

11.00 – 18.00

E – P

Kontakt

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

Kodukord

Hea külastaja!

Nii enda kui teiste külastajate heaolu ja ohutuse ning keskuse häireteta töö tagamiseks palume keskuses täita kodukorras toodud tingimusi.

 • Külastaja käitub nii, et temal ja ka kaaskülastajatel oleks meeldiv ja turvaline keskuses viibida.
 • Keskusesse pole lubatud siseneda külastajatel, kes on alkoholi-, narko- või toksilises joobes.

Keskuses on keelatud:

 • Suitsetamine
 • Alkoholi tarvitamine
 • Kaasa toodud toidu tarbimine
 • Teiste külastajate häirimine ekspositsiooni ruumides
 • Lahtise tule ja pürotehniliste vahendite kasutamine
 • Eksponaatide ümberpaigutamine ja kahjustamine
 • Valgustuse, niiskusepüüdjate, kütte- või ventilatsioonisüsteemi omaalgatuslik sisse- või väljalülitamine.

Keskuses on lubatud pildistamine ja filmimine.
Keskuses asetleidvatest varavastastest tegudest ja vägivallaaktidest palume koheselt teavitada keskuse administraatorit.
Fuajees asuv keskuse garderoob on järelevalveta ja keskus ei vastuta sinna jäetud esemete eest.
Hädaolukordade puhul palume täita keskuse administraatori korraldusi.

 

Kui külastaja rikub kodukorda, on Jääaja Keskuse personalil õigus:

 • Esmakordsel kodukorra rikkumisel teha suuline hoiatus.
 • Teistkordsel kodukorra vastu eksimisele järgneb viivitamatu keskusest välja saatmine.
 • Tahtliku keskuse vara kahjustamise korral kutsuda politsei.

Lõuna-Eesti Turismiklastri / Visit Tartu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

 

JÄÄAJA KESKUS ON LIITUNUD HEA TAHTE KOKKULEPPEGA TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega kinnitame, et:

 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Jääaja Keskus ootab külla!

Tekkis mõni küsimus? Ei leidnud soovitud infot?

Võta ühendust!

Peame ikka oma sõpru meeles
heade pakkumistega

Liitu sinagi meie uudiskirjaga!