Open

10.00 – 17.00

Tue – Sun

Contact

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartu County

 

Polar bear cafe

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

The Lake as an environment

135.00

Hind: 95 € + parve rent 40 €

Läbi mänguliste tegevuste ja aktiivõppemeetodite tehakse järveuuringuid parvega Saadjärvel. Hilissügisel ja talvel, kui parv Saadjärvel ei sõida, toimub õpe Saadjärve Looduskooli õppeklassis ja vaatlused Saadjärve kaldal/jääl. Üheskoos vaadeldakse kaldataimi, linde ja tutvutakse Saadjärves elavate kaladega. Parvelt püütakse veesiseseid taimi ja uuritakse selgrootuid.

 

Description

Järv elukeskkonnana

Koostaja: Saadjärve Looduskool 2014

Sihtrühm: Lasteaia ja algkooli õpilased

Grupi suurus: 1 rühm (kuni 24 last)

Programmi kestus: 1 tund

Koht: Programmi viiakse läbi vastavalt aastaajale, mai-oktoober järveuuringud parvelt Saadjärvel. November-aprill Saadjärve Looduskooli õppeklassis järvemudel, toitumisahel, selgrootute ja taimede uurimine ning järvevaatlused Saadjärve kaldalt.

Seos õppekavaga: Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava – 17. Valdkond Mina ja keskkond; 18. Valdkond Keel ja kõne; 20. Valdkond Matemaatika;

Eesmärk:

  1. Osalejad saavad teadmisi järvest ja järveelustikust (taimed, kalad, linnud, putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed, …);
  1. Osalejad harjutavad iseseisvat tegutsemist (järve sügavuse, vee temperatuuri ja vee läbipaistvuse mõõtmine);
  1. Osalejad saavad teadmisi toitumisahelast ning õpivad märkama ja aru saama seoseid looduses;
  1. Osalejad õpivad mõistma muutusi looduses  ja inimese mõju loodusele.

Vahendid:

Sügavuse mõõtmise kaabel, secchi kettad, termomeeter, temperatuuri mõõtmise sond, kahvad, sõelad, plastalused, pintsetid, lusikad, transpordiakvaariumid, luubid, binoklid, fotod järveelustikust, määramistabelid, järvemudel, toitumisahel, jääpuur.

Nõutavad taustateadmised ja õpetaja ettevalmistav tegevus enne programmi:

Osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus.

Oskus käituda veekogu ääres ja parvel. Elusolendite uurimine neid kahjustamata. Soovitatav on lasteaias eelnevalt tutvustada järveelustiku teemat.

Tegevused

Sissejuhatus

Päevakava, ohutusnõuded parvel, kodukorra ning programmi tutvustus.

Teema arendus

Läbi mänguliste tegevuste ja aktiivõppemeetodite teostatakse järveuuringuid parvega Saadjärvel (temperatuuri, sügavuse ja vee läbipaistvuse mõõtmine parvelt).

Aktiivõppe käigus vaadeldakse kaldataimi, linde ja tutvutakse Saadjärves elavate kaladega. Parvelt püütakse veesiseseid taimi ja uuritakse selgrootuid. Teadvustatakse seoseid ja protsesse looduses, õpitakse mõistma muutusi looduses ja inimese mõju loodusele.

Hilissügisel ja talvel, kui parv Saadjärvel ei sõida, toimub õpe Saadjärve Looduskooli õppeklassis ja vaatlused Saadjärve kaldal/jääl.

Kokkuvõte

Õpitu kinnistamiseks mängitakse kaldal keskkonnamänge.

Soovitatav kirjandus:

  1. Mäemets, H. jt „ Euroopa magevee elustik“ 2008
  1. Hart, M. jt „Looduseraamat”
  1. Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht. 2001
  1. Voore, V. „Zooloogilisi ekskursioone” 1961
  1. Mäemets, A. „Eesti järved” 1968

 

Järv elukeskkonnana programmi kirjeldus pdf-formaadis:

Järv elukeskkonnana lasteaiale

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!