Olemme avoinna

11.00 – 18.00

Ma – Su

.

Yhteystiedot

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Jääkarhukahvila

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Energia kaks poolt

135.00

Taastuv ja taastumatu energia, energiakokkuhoid, mis maksab elekter? ressursside jaotus.

Kuvaus

Teema: Taastuv ja taastumatu energia, energiakokkuhoid, mis maksab elekter? ressursside jaotus.

Sihtgrupid: 7. – 9. klassid ja 10.-12. klassid, kohandatav ka koolide II astmele

Osalejate arv: 1 klassikomplekt e 20 õpilast.

NB Kui osalejaid on enam kui 20, siis jagatakse rühmad kaheks, kellest üks osaleb Särtsutoas, teine on ringkäigul Jääaja Keskuse näitustel inimese ökoloogilisest jalajäljest ( „Miks jääkarud pingviine ei söö“, „Kliimatulp“, „Ehitame rehvitorni Kuule“). Giidid planeerivad tegevusi nii, et mõlemad grupid saavad osaleda mõlemas osas

Kestus: 45 minutit

Õppekeel: eesti keel

Programmi läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse Särtsutuba, kus on välja pandud näidised erinevatest energiatootmisviisidest, kirjeldatud ületarbimise ohte ja kokkuhoiukohti . Särtsutoa keskel on linnamakett, kus saab vaadelda väiksema ühiskonnamudeli ( linna) n- ö vooluringi ja energia tootmise viise.

 

Programmi õpieesmärk

Suunata osaleja tähelepanu erinevatele energiatootmisviisidele, ületarbimisele ja kokkuhoiu vajadusele.

Programmi alustatakse n-ö rohujuure tasandilt – oma kodust, kus vaadatakse , kuidas ja millest koosneb elektriarve ning liigutakse globaaltasandile.

 Oluline on juhtida osalejaid mõtlema erinevatest otsustest, millest sõltub nii iga pere kui ühiskonna heaolu laiemalt.

Otsima pikemas ajavaates loovaid lahendusi kriiside ennetamiseks ja lahendamiseks.

 

Läbitavad teoreetilised arutlusteemad:

Kuidas toota keskkonnasõbralikult?

Kuidas töötab tuulegeneraator, päikesepark ja hüdrojaam?

Kas igale poole saab ehitada päikesepargi?

Erinevate taastuvate energiaallikate plussid ja miinused.

 Kas Eestil on võimalus tagada elektrienergia ja energiasõltuvus taastuvatest allikatest? Mida selleks on vaja teha?

Elektrienergia kokkuhoiu ja salvestamise võimalused. Tarbimise nutikas planeerimine. Energiakadude vähendamine.

Elektrienergia ja soojusenergia koostootmine. Koostuutmisjaamade olulisus kohaliku elektrivarustuse tagamisel.

 

Praktiline tegevus

  1. Õpilased õpivad lugema Jääaja Keskuse päikesepargi tootlikkuse tulemusi, arutleda, millal ja miks paneelid enam toodavad, leida tiputootmise aegu ja võrrelda ilmaga
  2. Õpitakse „lugema“ elektriarvet, et saada aru, millest see koosneb, mida tähendab tähis kWh, mida mõisted börsihind ja fikseeritud hind, võrguteenuse hind, kahetariifne mõõtmissüsteem, taastuvenergia tasu jne

 

Programmi tulem

Programmi läbinud õpilastel kinnistub teadmine erinevatest energia tootmise ja kokkuhoiu viisidest

Kasvavad praktilised teadmise tulevikus ise toimetulemiseks

Kasvab arusaam, kas ja kuidas ise toota rohelist energiat

Kasvab arutlusoskus

Õppeprogrammi ja Särtsutoa loomist toetas Eesti riik, Kliimaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute keskus.

KIK toetab särtsutuba

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!