Olemme avoinna

11.00 – 18.00

Ma – Su

.

Yhteystiedot

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Jääkarhukahvila

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Äksi [eel]arvamusfestival 2024

Algas Äksi [Eel]arvamusfestivali teemakorje kunsti ja keskkonna teemadel

20. juulil toimub teistkordselt Äksi [eel]arvamusfestival, mis on Paide arvamusfestivali kaaslane ning osa Tartu 2024 sündmustest. Sel korral oodatakse arutelu teemasid erinevate loovuse ja looduse, kunsti ja keskkonna teemadel.


Äksi [eel]arvamusfestivali avalik ideekorje toimub 10.-25. aprillini ja eriti on oodatud mõttearendused erinevate kunsti ja keskkonna teemadel. 

„Ootame ideid eelkõige looduse ja loovusega seotud teemadel, mis mahuksid ka selleaastase kultuuripealinna egiidi alla ellujäämiskunstidest,“ ütles [eel]arvamusfestivali projektijuht ja Jääaja Keskuse juhataja Kadri Valner. „Teema hõlmab kõige laiemas mõttes loomingut avalikus ruumis, paberil, moes, unistustes ja selle seotust keskkonnaga.“ 

Kõik, kes soovivad oma mõtteid ja ideid jagada, on oodatud panustama ideekorjesse ning valiku teeb meeskond maikuu alguses. 

Oma ideede esitamiseks palutakse ankeet täita SIIN  ning selgitada oma aruteluidee hindajatele lahti. Selleks on välja toodud põhiküsimused ja abistavad lisaküsimused, mis võivad aidata mõtteid paremini formuleerida. Inspiratsiooni saamiseks tasub külastada ka Arvamusfestivali aruteluformaatide lehte.

Festivali korraldavad Jääaja Keskus, Tartumaa 2022. aasta küla Äksi kogukond, Tartu Vallavalitsus ja Tartu 2024 koos mitmete sõpradega ning see pakub suurepärast võimalust kaasa rääkida ja ühiskondlikult oluliste teemade üle arutleda.

Oma IDEE esita siin!

 

 

The theme collection of the Äksi [Pre]opinion festival on the topics of art and the environment has started

On July 20, the Äksi [pre]opinion festival will take place for the second time, which is a companion to the Paide opinion festival and part of the events of Tartu 2024. On this occasion, discussion topics on various topics of creativity and nature, art and the environment are expected.

The public idea collection for the Eksi [pre]opinion festival will take place from 10 to 25 until April, and ideas on various art and environmental topics are especially welcome.

“We are looking for ideas, especially on topics related to nature and creativity, which would also fit under the auspices of this year’s capital of culture on the arts of survival,” said Kadri Valner, project manager of the [pre]opinion festival and head of the Ice Age Center. “In the broadest sense, the theme covers creation in public space, on paper, in fashion, in dreams and its connection with the environment.”

Everyone who wants to share their thoughts and ideas is invited to contribute to the idea collection, and the team will make the selection at the beginning of May.

To submit your ideas, please fill out the form HERE and explain your discussion idea to the evaluators. For this purpose, basic questions and helpful additional questions have been outlined, which can help to better formulate thoughts. For inspiration, it is also worth visiting Arvamusfestival’s discussion formats page.

The festival is organized by the Ice Age Center, Tartumaa 2022 Village Äksi Community, Tartu Municipal Government and Tartu 2024 together with several friends, and it offers a great opportunity to have a say and discuss socially important topics.

Submit your IDEA here

 

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!