Avatud

11.00 – 18.00

E – P

Kontakt

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Jääkaru kohvik

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Britta Benno näitus “Polaarulm”

Britta Benno näitus Polaarulm Jääaja Keskuses

Britta Benno ulmeline ruumiinstallatsioon “Polaarulm” on Jääaja Keskuses avatud 24. septembrini.

Benno isikunäitusel avaneb kui arktiline oaas, mille peategelasteks on jää ja maastik ning kunstnik mängib vormide ja joonega. Autori joonistuskeel laieneb näitusel mitmekihiliseks maastikuabstraktsiooniks.
Näitus täiendab Jääaja Keskuse nn tulevikukorrust, mis keskendub kliimamuutustele ja inimese tegevuse keskkonnamõjule.

Britta Benno on ise kirjeldanud oma näitust nii: “Jahedalt kumava värvipaletiga joonistused ja graafika uitavad jää plastilistes vormides, kujutise avatus annab ruumi mõtisklusteks ja unistusteks. Mäed ja maastikud on elusad, mäed on inuiti keel. Põhjapoolus kuulub unistustele ja olenditele, mis võbelevad kõigis maakihtides. Jää vormis meie rändrahnulise maa, mägede raskus on sirgeks triigitud maa peal rännates endiselt tajutav, lubadused on endiselt õhus.”

Jääaja Keskuse jaoks on sellel näitusel kaks tähendust: läbi kunstniku avaneb külmunud maastike ilu, aga samas on keskkonna mõistes oluline ka viidata sellele, et viimastel aastatel on hüppeliselt kiirenenud jääväljade sulamine. Maa on muutumas ja see on suur ohumärk.

Ehkki “Polaarulma” nime kandnud näitus on rännanud Viljandis ja Tallinnas, siis Jääaja Keskuse jaoks valmisid autoril uued tööd.
Kunstnik tänab animatsioonide teostajat, Ragnar Neljandit ning skultptuuri teostajat  Mait Eerikut. 
Näitust täiendab Juhan Vihterpali helilooming.

Britta Benno (s. 1984) on joonistus- ja graafikakunstnik. Teda huvitavad eri tehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid.
Benno on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistriõppe graafika erialal ning täiendanud end Viini Kunstiakadeemias. 2018. aastast jätkab ta õpinguid Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes kunsti ja disaini erialal, loomepõhise uurimistöö teemaks on „Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja graafikaväljal“. 

Kunstnikulehekülg: www.brittabenno.com  

Lisainfo:

Kätrin Beljaev
Jääaja Keskuse kommunikatsioonispetsialist
+372 53453125

Siit artiklist saate lugeda 10 huvitava näituse kohta, mis sel suvel toimumas on:

10 Exhibitions to Discover in Estonia this Summer

 

“Polar Wonder” in the Ice Age Center

On June 3, artist Britta Benno’s fictive space installation “Polar Wonder” will open in the Ice Age Center.

At Benno’s personal exhibition, it opens as an arctic oasis, with ice and landscape as the main characters, and the artist plays with forms and lines. The author’s drawing language expands into a multi-layered landscape abstraction in the exhibition.

The exhibition complements the so-called future floor of the Ice Age Center, which focuses on climate change and the environmental impact of human activity.

Britta Benno herself has described her exhibition as follows: “Drawings and graphics with a coolly glowing color palette wander in the plastic forms of ice, the openness of the image gives space for reflections and dreams. Mountains and landscapes are alive, mountains are the Inuit language. The North Pole belongs to dreams and creatures that flutter in all the layers of the earth. Ice in the form of our bouldery land, the weight of the mountains is still felt when walking on the ironed earth, the promises are still in the air.”

For the Ice Age Center, this exhibition has two meanings: through the artist, the beauty of the frozen landscapes unfolds, but at the same time, in terms of the environment, it is also important to point out that the melting of the ice fields has accelerated exponentially in recent years. The earth is changing and this is a big danger sign.

Although the exhibition called “Polar Dream” has traveled to Viljandi and Tallinn, the author prepared new works site-specifically for the Ice Age Center.
The artist thanks the animation director, Ragnar Neljandi, and the sculpture maker, Mai Eerik.
The exhibition is complemented by Juhan Vihterpal’s sound installation.

“Polar Wonder” will remain open until autumn.

Britta Benno (b. 1984) is a drawing and graphic artist. He is interested in different techniques and materials, and when they are juxtaposed and combined, new perspectives open up.
Benno graduated from the Estonian Academy of Arts with a master’s degree in graphic arts and furthered his education at the Vienna Academy of Arts. Benno is studying art and design in the doctoral program of the Estonian Academy of Arts, her artist research is called  “Thinking in Layers, Worlding in Layers: Posthumanist Landscapes in the Extended Drawing and Printmaking”

Britta Benno_Artist website

Here you can read from TRAVELMAG article about 10 Exhibitions to Discover in Estonia this Summer.

Peame ikka oma sõpru meeles
heade pakkumistega

Liitu sinagi meie uudiskirjaga!