Tudengitele

Kui otsid kursuse- või lõputöö teemat, siis meil on Sulle pakkuda järgmine valik:

Jrk. nr Kirjeldus Tulemus Sihtgrupp Asukoht Kontakt
1. Geopargi lugude kogumine ja nende taasesitamine. Kogutud on erinevates valdkondades lugusid. Lood on toimetatud ja avaldatud. Nende baasil on avaldatud artikleid ja ülevaateid geopargi
piirkonna kohta.
Ajakirjandust, eesti keelt ja kirjandust, kultuurilugu, ajalugu jmt õppivad tudengid. Geopargi piirkond.

 

sigrid.sepp@jaaaeg.ee

2. Mehikoorma endise koolimaja sisuline arendamine piirkonna keskuseks. Piirkonna teenuste arendus. Endine koolimaja on saanud uue sisu koos piirkonnas puuduvate teenustega. Arendushuviga tudengid. Mehikoorma, Tartumaa

Aleksanr Suvorov

Aleksandr.suvorov@meeksi.ee

Mob: 5256191

3.

Turbakeskuse arendus.

Turba Avastus-keskuse arendus

(kontseptsiooni loomine, analoogide otsing maailmast, teostatavus-tasuvusuuring, ….)

Puhja vallavalitsus soovib välja arendada loodus- ja tehnoloogiahariduskeskuse ehk Turba Avastuskeskuse (turbakeskuse).* Arendushuviga tudengid. Puhja vald, Ulila alevik, Laugesoo raba, Tartumaa

Vahur Jaakma

vahur.jaakma@gmail.com

Mob: 5044502

4. Geopargi radade loomine. Valminud on uued geopargi marsruudid, mida külastajatele pakkuda. Geoloogia/loodus- ja turismihuvilised tudengid. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
5. Geopargi visuaalsus. Valminud on visuaalsed lahendused geopargi marsruutidele, toodetele, ettevõtetele jne. Fotograafia-, turismi-, kujutava kunsti tudengid. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
6. Looduse tutvustamine meedias. Valminud on artiklid, saate teemad, videod jmt geopargi ala looduse tutvustamiseks. Loodushuviline meediatudengid. Eesti- ja venekeelsed. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
7. Geopargi loodusõppe-programmide koostamine. Õppeprogrammide väljatöötamine õuesõppeks. Looduspädevust arendavate ainete tudengid (loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika). Loodusturismi tudengid. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
8. Loodusturismi tutvustava veebikeskkonna väljatöötamine arvestades kõige viimasemaid turundusnippe ja –võtteid. Tulemuseks on valminud lahendus atraktiivse loodusturismi veebikeskkonna loomiseks. IT-arendajad, turundajad. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
9. Loodusharidus. Analüüsida õpetajate vajadusi ja ootusi õppereiside ja õppeprogrammide kohta. Selgunud on kitsaskohad ja leitud ka lahendused nende kõrvaldamiseks, et saaks edukalt pakkuda ja õpetajad osaleda õppeprogrammides. Looduspädevust arendavate ainete tudengid (loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika). Loodusturismi tudengid. Geopargi piirkond.

 

sigrid.sepp@jaaaeg.ee

10. Geopargi tootekomplekside väljatöötamine. Välja on töötatud piirkonnale sobivad tootekompleksid koos sihturgude ja sihtgruppidega. Turismitudengid. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
11. Geopargi tootepaketid Tartu Konverentsibüroole. Välja on töötatud tootepaketid Tartu Konverentsibüroole Turismitudengid. Geopargi piirkond. sigrid.sepp@jaaaeg.ee
12.
13.

*- Turba Avastuskeskus on kogupere teadus- ja/või huvikeskus, mis on keskendunud eelkõige loodus-, tehnika- ja reaalteadustele. Keskuses tutvustatakse
turba kui loodusvara ajaloolist teket, turba esinemisvorme looduses, turba erinevaid kasutamisvõimalusi inimeste hüvanguks, turba tehnoloogilise töötlemise
erinevaid praktikaid. Keskuse siseruumides on interaktiivsed eksponaadid ja erinevad tegevustoad. Keskuse vahetus läheduses asuvad raba matka- ja
õpperajad. Turba Avastuskeskus teeb tihedat koostööd Jääaja Keskusega (on selle filiaal või tütarasutus).