Sündmused

Uudised

 

Toimunud sündmused

Tartu vald avas 25. juubeliaasta haldusreformiteemalise seminariga

17. mail toimus Jääaja Keskuses Tartu valla juubeliaasta avamine, mille fookuses oli haldusreform. Oma kogemusi käis jagamas seitsmeliikmeline Jyväskylä delegatsioon. Haldusreformi, ressursitarkuse ja ettevõtluse teemasid oli kuulamas üle 80 inimese. Kohal olid Tartu- ja Jõgevamaa valdade esindajad ja teised huvilised, sealhulgas ka SA Lõuna-Eesti Turism. Sündmust käis kajastamas kümneliikmeline Soome ajakirjanike esindus.

Tartu vallavalitsus sai ametlikult 25 aastaseks 16. mail ning Tartu vallavanem Aivar Soop avas valla juubeliürituste seeria  haldusreformiteemalise seminariga. OFoto Tiit Helm (2)mavalitsuste ühinemisprotsessi headest ja halbadest  külgedest rääkis Jyväskylä linnavolikogu esimees Pauli Partanen. Jyväskylä linn, Jyväskylä vald ja  Korpilahti vald ühinesid 1. jaanuaril 2009. Ühinemisarutelusid oli peetud 40 aastat –  ühinemisprotsess ise kestis vaid kolm aastat.

 Jyväskylä linnauuringute ja arendusjuht Pirkko Melville tutvustas Jyväskylä näitel, kuidas peaks välja  nägema arukas ressursi kasutus valdades ning Jyväskylä rakenduskõrgkooli projektiplaneerija Rika  Nakamura tõi näite arukast ressursi kasutusest riiklikes hangetes: särje pilootprojekt ühiskondlikes  köökides.

Sakari Oikarinen, Uusyritytskeskuse tegevdirektor, rääkis kuidas aidata kaasa ettevõtete arengule. Haldusreformiteemalise päeva lõpetas EduCluster Finland Oy kliendisuhetejuht Katja Vuori ettevõtluse piirkondliku arendamise teemal ning tõi välja viisid kuidas ja millest arendamist alustada.

Pauli Partanen tõi välja, et „omal ajal ehitati vallad ülesse ju hobuajastul, kuid inimeste vajadused ja võimalused on muutunud. Tänapäeval on info liikumine palju kiirem ning seetõttu on vaja mõelda uute teenuste struktuuri üle.“

Ühe osana päevast avati Jääaja Keskuses ka Soome loodusfotograaf Risto Lounema rändkivide fotonäitus.

Koostaja:
Sigrid Sepp

Ettekanded

Omavalitsuste ühinemisprotsessi head ja halvad pooled. Pauli Partanen, Jyväskylä linnavolikogu esimees

Pirkko Melville, Jyväskylä linna uuringute ja arendusjuht. Valdade arukad ressursi kasutused.

Rika Nakamura, Jyväskylä rakenduskõrgkooli projektiplaneerija. Arukas ressursi kasutus riiklikes hangetes -särje pilootprojekt ühiskondlikes köökides.

Katja Vuori, kliendisuhetejuht, EduCluster Finland Oy. Ettevõtluse piirkondlik arendamine – kuidas ja millest alustada

*********************************************************************

Geopargi II konverents

Foto- Timo Arbeiter (1)

Jääaja Keskuses toimus 4. veebruaril  geopargi II konverents „Loodusturismi  toodete ja teenuste arendus”. Geopargi  omavalitsused soovisid läbi konverentsi  kaasa aidata loodusturismi arengule Jõgeva- ja Tartumaal. Loodusturism  on  maapiirkondade jaoks olulisim turismivaldkond, sest  loodusturism  on niššiturism, mis toob tulu sihtkohta ja kogukondadele, selgitas EAS turismiarenduskeskuse looduse- ja perepuhkuse teemajuht Gea Kammer avaettekandes. Meie väiksus on meie suur tugevus, sest pea igast Eestimaa linnast jõuab 10-minutilise autosõiduga puutumatusesse loodusesse ja ikkagi on meil ruumi iseenda jaoks, kirjeldas Gea Kammer.

Konverentsi tervituskõnes pani Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma südamele, et loodusturismi kavandades olgu loodushoid alati esikohal – loodus on väärtus, mida vaatama ja nautima tullakse, taristu on teisejärguline. Mida vähem peab loodusesse objekte rajama, seda parem ja odavam nii rajades, kui hooldades, selgitas ta.
RMK Vahe-Eesti külastusjuht Andri Plato julgustas ettevõtjaid RMKga koostööle. Looduse heatahtlik kasutamine koos teavitusega loob olukorra, kus võidavad mõlemad pooled.

Loodusturismis on väga tähtsal kohal lugu, sest lugu loob taustsüsteemi, mis hakkab inimest kõnetama, selgitas rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik. Lugu on see, mis paneb miljoneid aastaid vanad hallid kivid kõnelema, tõi välja ka Karelia Geoapargi esindaja Jouko Parviainen Soomest. Saarte Geopargi arendusjuht Grete Põldemaa selgitas, et geopargis on tähtsal kohal teavitustöö ja lood aitavad väärtustada piirkonda kohaliku inimese jaoks ja on äärmiselt olulised külastaja jaoks piirkonna tutvustamisel.

Loodusturismis on uus põlvkond peale kasvanud. Tänapäeva noored saavad rohkem eetriaega, kui viibivad värskes õhus tõdes Eesti Maaülikooli MSc. Triin Saar, kes tutvustas Y-põlvkonna vajadusi ja ootusi. Oluline on leida see, mis noori huvitab. Traditsioonilised tegevused nagu seenel ja marjul käimine ei paku enam huvi. Noortele ongi peamine huvi, mitte kasu tõi värske magister välja.

TÜ Pärnu Kolledži õppejõud Tiina Tamm tõi esile, et kõige olulisem on mõista oma klienti, sest väärtust pakub teenus, mis on kavandatud kasutaja vajadustest lähtuvalt.
Ainuüksi toodete ja teenuste arendus ettevõtja tasandil ning hoogne võrgustumine turundustegevusteks ei taga sihtkohale edu. Eduka sihtkoha tunnuseks on külalislahkus. Eesti Maaülikooli õppejõud Marika Kose, tõi välja külalislahkuse näitajad ja selgitas, et kui sihtkoha külalislahkus ja turundus üksteist ei toeta, siis edu ei saavutata.

Rein Kuresoo kirjeldas põhjalikult klienti, kes Eestimaa loodusest huvitub. 25 aastat tagasi leppisid välisturistid igasuguste oludega, kuid tänapäeval soovitakse mugavusi ja tõeliselt head teenust. Mida enam turism areneb, seda enam hakkavad mängima detailid – tõi Eestimaa Looduse Fondi asutaja ja pikaajaline loodusgiid välja.

Luksusliku telkimise näide elust enesest – Mullihotell OÜ – eestvedaja Ermil Miggur innustas fantaasiarikkalt ideid lennutama ja elamust pakkuma.

Konverents pakkus huvi pea 140 osalejale. Konverentsi modereerisid TÜ Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi- ja hotelliettevõtluse 3. kursuse tudengid Jaanika Tigane ja Roomet Sedman. Noored modereerijad olid põhjalikult ettevalmistunud, suurepärased suhtlejad ja kogu päeva särava naeratusega. TÜ Pärnu Kolledžil ja geopargil on olnud väga tihe koostöö geopargi marsruutide arendamisel ja sellest kasvas välja idee noored modereerima paluda. Tudengite kaasamine geopargi tegevustesse on toonud uusi ideid ja algatusi. Soovitame kõigile teha tudengitega koostööd, sest kasu on vastastikune ning tulemused üllatavad.

Konverentsi ajal toimus väike minimess, kus aktiivse puhkuse tooteid ja teenuseid ning teistsugust majutusteenust tutvustasid Fastrabbit OÜ www.fastrabbit.ee, Saadjärve Jahtklubi ja Puhkekeskus www.saadjarvejahtklubi.ee ja Roundhouse OÜ www.roundhouse.ee.

Järgmisel aastal keskendub geopargi konverents kultuuripärandi väärtustamisele ja mõtestab lahti kultuuri väärtused geopargi kontekstis.

 

Uute toredate kohtumisteni!

Kaidi Randpõld

 

 

Ettekanded

Päevakava print versiooni koos esinejate tutvustusega leiate siit: Geopargi konverents 04.02.2016

Gea Kammer. Looduse jõud ja haprus. Gea Kammer
Kaili Viilma. Loodusturismi toodete ja teenuste arendus.
Astrid Hallik. Loo tähtsus toote- ja teenuse arenduses. Astrid Hallik.
Triin Saar. Loodus on hirmutav ja ebamugav. Triin Saar.
Jouko Parviainen. Karelia Geopargi arendused. Jouko Parviainen
Grete Põldemaa. Arengutest Saarte Geopargis Grete Poldemaa
Tiina Tamm. Kui teeks ühe matkaraja Tiina Tamm
Marika Kose. Aga mis rabal selle kõigega pistmist on Marika Kose
Rein Kuresoo. Eestit külastav loodusturist ja tema ootused. Rein Kuresoo
Ermil Miggur. Ööbida mullis – mida põrgut Mullihotell OÜ, Ermil Miggur
Kaidi Randpõld. Kellele luuakse geoparki Kaidi Randpõld

Pildid 

Hr Soop, tervituskõneKonverentsi avamine

 

 

LõunapausJouko Parviainen, Karelia GeoparkAstrid Hallik

EttevõtjadModeraatorid Jaanika ja Roomet 2Rein Kuresoo

minimessminimess2Ripptelk ja purjekas

 

*********************************************************************

09.02. 2016 Ajaleht Vooremaa Turismiarendajad peavad valmistuma Y-generatsiooni tulekuks

31.01.2015 Ajaleht Vooremaa Jõgeva linn osaleb Vooremaa geopargi asutamisel

11.11.2014 Ajaleht Vooremaa Looduspärandile saab edukalt tulevikku rajada

23.09.2014 Ajaleht Vooremaa Geopark toob piirkonda raha ja töökohti

6.02.2014 Ajaleht Vooremaa Jõgeva- ja Tartumaa omavalitsused plaanivad geopargi asutamist