Pajusi2

Geopark aitab esile tuua kodukandi väärtused ja ühendava loo. Geopargi moodustamisega ei kaasne kohalikule kogukonnale mingeid täiendavaid majanduslikke ega looduskaitselisi piiranguid. 

Kristin Rangnes, Gea Norvegica geopark, Norra