Geopargid maailmas

Geoparkide kui piirkondlikult tähelepanuväärsete geoturismi sihtkohtade loomise idee käidi välja 1996. a. Pekingis toimunud 30. Rahvusvahelisel Geoloogia Kongressil. Euroopa Geoparkide võrgustik (EGN) loodi Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Kreeka eestvõtmisel 2000. aasta juunis. 2001. a. aprillis kirjutas UNESCO alla koostöömemorandumile Euroopa Geoparkide Võrgustikuga. UNESCO Geoparkide võrgustiku programmi toetamise otsus võeti vastu 13. veebruaril 2004. a. Pariisis, UNESCO peakorteris ja UNESCO võttis ülesandeks toetada geoparkide rajamist kogu maailmas.  UNESCO egiidi all toimiva Ülemaailmse Geoparkide Võrgustiku (ingl. k. GGN – Global Geoparks Network) raames nähakse ette ligi 500 rahvusvaheliselt tunnustatud geopargi loomist. UNESCO geoparkide võrgustik tegutses Rahvusvahelise Maateaduse programmi (IGCP – International Geoscience Programme) raames.

Alates 17. 11. 2015. a. toimib UNESCO Ülemaailmne Geoparkide Võrgustik (UNESCO Global Geoparks Network)  UNESCO Maateaduste ja Geoparkide programmi (IGGP – International Geoscience and Geoparks Programme) raames ja sellesse võrgustikku vastuvõetud geoparkidel on õigus kasutada nimetust UNESCO Ülemaailmne Geopark (UNESCO Global Geopark).

Seisuga 2015. a. september on UNESCO sertifikaat omistatud 120 geopargile 33-s riigis, neist 64 geoparki asub 22 Euroopa riigis.

Rohkem infot ülemaailmse geoparkide võrgustiku kohta leiad siit.

Ülemaailmsete geoparkide nimekiri on leitav siit.

220px-Global_Geoparks_Network_logo

Maailma gp kaart 2014.emf

 

Euroopa geoparkide võrgustiku kohta saad lugeda siit (ingl. k. EGN – European Geoparks Network)