Fotokonkurss 2016

fotokonkurss

Fotokonkurss Vooremaa voorused 2016 – siseveed ja märgalad

1. Osalemine

Võistlusel osalema oodatakse vaid geopargi alal (Jõgeva- ja Tartumaa) jäädvustatud fotodega. Fotosid inimeste ja looduse vahelistest suhetest ootame vastavatesse kategooriatesse. Osaleda võivad kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava

Võistlustöid saab esitada kuni 10. novembrini 2016. a

Tulemused avalikustatakse SA Lõuna-Eesti Turism aastakonverentsil (2016. a detsembri teisel nädalal, aeg ja koht täpsustamisel).

3. Konkursi kategooriad

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni 13-a k.a), noored (kuni 19-a k.a) ja üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Iga foto saab konkursil osaleda vaid ühe vanuserühma ühes kategoorias, mille määrab pildi autor. Žüriil on erandkorras õigus pildi võistluskategooriat muuta. Lastel ja noortel on õigus esitada töid soovi korral ka üldarvestuse kategooriates, samuti võivad lapsed osaleda noortearvestuses.

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid neljas teemakategoorias:

 • Vees ja vee ääres, märgaladel elavad loomad – imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.
 • Loodus – veekogusid sisaldavad loodusmaastikud, veetaimede ja märgala taimede esindajad, looduses esinevaid kujundid, mustrid ning värvisituatsioonid.
 • Inimene ja loodus – inimese ja looduse suhted, nendevaheline kooskõla või konfliktid.
 • Inimene ja aktiivne puhkus veekogudel, märgaladel – inimesed aktiivses tegevuses (kalastamine, loodusvaatlus, veesport (purjetamine, veesuusk, tuubimine, ujumine, skuuter, kiirpaatidega sõitmine jne.))

 

Üldarvestuses hinnatakse töid seitsmes teemakategoorias:

 • Vees ja vee ääres, märgaladel elavad loomad – imetajad, linnud, putukad, roomajad, kalad ja teised loomariigi esindajad suures plaanis, eripärases tegevuses ja/või osana oma elukeskkonnast.
 • Vee- ja märgala taimed – puud, põõsad, õistaimed, rohttaimed, sõnajalgtaimed, samblad, samblikud, vetikad ja seened geopargi alal nii lähivõttes kui ka osana keskkonnast.
 • Maastik – veekogusid hõlmavad loodusvaated.
 • Inimene ja loodus – inimese ja looduse suhted geopargi alal, nendevaheline kooskõla või konfliktid.
 • Inimene ja aktiivne puhkus veekogudel, märgaladel – inimesed aktiivses tegevuses (kalastamine, loodusvaatlus, veesport (purjetamine, veesuusk, tuubimine, ujumine, skuuter, kiirpaatidega sõitmine jne.))
 • Allveefotod – veealused ülesvõtted.
 • Droonifotod

 

4. Võistlustööde arv.

Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 10 fotot.

5. Nõuded fotodele.

Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt.

Pildifaili pikema külje pikkus peab olema vähemalt 3000 pikslit, kuid mitte üle 7500 piksli. Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult. Lubatud on kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon ning teravustamine. Piltidel ei ole lubatud elementide juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine. Lubatud on ka digitaalselt kokku kleebitud panoraamid. Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra ja võttepaiga kohta.

Loomapildid kuuluvad hindamisele üksnes siis, kui need on tehtud looma jaoks tavapärases elukeskkonnas, mitte vangistuses.

Konkursile esitatud fotole peab olema lisatud:

– lühike selgitus, mis kirjeldab pildistamise hetke või avab konkreetse pildi valiku tagamaid ja mille maht ei ületa 200 tähemärki;

– pildistamise koht;

– aparaadi mark, millega pildistati.

Töid saab konkursile esitamiseks üles laadida .jpg failidena alates 1. märts kuni 10. novembrini 2016 selleks loodud võistlustööde esitamise lehel: (avatakse varsti)

Üleslaaditavate fotode maksimaalne suurus mitte üle 15 MB.

6. Auhinnad

Võistluse auhinnafond on 2 000 eurot.

Iga vanuserühma igas kategoorias antakse piisava arvu tööde korral välja esimene, teine ja kolmas koht.

Võidutööde hulgast valitakse välja konkursi parim foto “Vooremaa voorus 2016”, mida tunnustatakse peaauhinnaga.

Antakse välja mitmeid eriauhindu, sealhulgas parim foto Peipsi järvest, parim foto Saadjärvest, parim foto Emajõest, parim foto jõest, parim foto järvest, parim allvee foto, parim aktiivse puhkuse foto, parim droonifoto jms.

7. Žürii ja hindamiskriteeriumid

Žüriisse kuuluvad tunnustatud loodusfotograafid, loodusetundjad, Jääaja Keskuse ja Tartu vallavalitsuse esindajad.

Hinnatakse loodusfotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust, haruldust ja erakordsust.

Žürii eeldab, et fotograaf on looduse pildistamisel pidanud kinni headest tavadest, looduskaitse reeglitest, käitunud lugupidavalt pildistatavaga ning esitanud ausalt foto saamise loo.

Žüriil on õigus jätta mõni koht välja andmata või auhindu ümber jagada.

8. Piltide kasutamine

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja konkursikogumikus.

Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada ka loodusfotograafiat edendavatel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildikavasid, trükkida plakateid, kalendreid, postkaarte. Teisi konkursil osalenud pilte võib kasutada ainult kokkuleppel autoritega. Fotode kasutamisõigus geoparki tutvustavatel üritustel (näitused, ettekanded) ja kodulehel lepitakse kokku autoritega.

9. Korraldajate vastutus

Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest.

10. Osaleja vastutus

Osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. Osaleja peab jälgima, et esitatava foto üleslaadimine õnnestus.

Lisainfo

Peakorraldaja: Tartu Vallavalitsus

Kontaktisikud:

Fotode tehniline ja temaatiline teostus: Tiit Helm, e-post: tvkuukiri@gmail.com, tel. 529 5627.

Fotode üleslaadimine ja esitamine: Tiit Helm, e-post: tvkuukiri@gmail.com, tel. 529 5627.