Jääaja Keskus pakub keskkonnateemalisi aktiivõppeprogramme igas vanuses huvilistele – alates lasteaiarühmadest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. Kõik õppeprogrammid on loodud eesmärgiga pakkuda lisaks raamatuteadmisele võimalust kõike oma silmaga näha ning käega järele proovida.

NB! Programmi hinnad kehtivad grupile. Küsi kindlasti osalejate arvule vastavat pakkumist info@jaaaeg.ee või telefon 5911 3318

Lasteaia ja kooli esimestele klassidele mõeldud õppeprogrammides keskendutakse mängulisele tegevusele. Üheskoos õpitakse:

Vanemate kooliklasside puhul (alates 4. klassist) keskendutakse aktiivõppele, mille käigus läbitakse teemad:

Jääaja Keskuses tegutseb Saadjärve Looduskool. Saadjärve Looduskool ei ole käibemaksukohuslane. Saadjärve Looduskooli pakutav programm on Järv elukeskkonnana.

2200 ruutmeetrit ekspositsioonipinda on ideaalne koht aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks. Jääaja Keskuse õppeprogrammid on loodud selleks, et aidata õpetajat kooliteemade käsitlemisel kasutades selleks õppevahendeid, mida õpetajad koolis igapäevaselt kasutada ei saa.

Soovitame Jääaja Keskuse  esimesel külastusel tutvuda ekspositsiooniga tervikuna giidi juhendamisel. Ringkäigule kulub orienteeruvalt 1,5-2 tundi.

Jääaja Keskuse keskkonnahariduslikud tegevused ning programmid on seotud keskuse ekspositsiooniga. Käsitletavad teemad on geograafia, geoloogia, klimatoloogia, keskkonnakaitse ja Eesti muistendid jääaja tekitatud pinnavormide kohta. Eelnev tutvumine keskusega võimaldab valitud teemat süvitsi käsitleda ja keskenduda programmile.

Valmivad õppeprogrammid on seotud kooli õppekavaga ja suunatud eelkõige õpilastele.

Õppeprogrammi läbiviimisel on grupi maksimaalne suurus 25 õpilast.

ÕPPEMATERJALID

Õpetajale

Täpsem info meie keskkonnaharidusliku tegevuse kohta  info@jaaaeg.ee

NB! Jääaja Keskuses on avatud ka kohvik, kust on võimalik tellida grupitoitlustust.

Õppeprogrammide väljatöötamist on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.